Nasze usługi IT

Aplikacje internetowe

Tworzenie aplikacji www, których używasz bezpośrednio z przeglądarki internetowej, do których masz dostęp praktycznie z całego świata.

Aplikacje mobilne

Tworzenie aplikacji mobilnych instalowanych na smartfonach. Aplikacje dedykowane tego typu dają największe możliwości.

Aplikacje windows

To nie tylko aplikacje okienkowe do specjalistycznych zadań. To również istotne usługi uruchamiane w tle, wspierające pozostałe systemy IT.

Projektowanie aplikacji

Projektowanie systemów informatycznych i aplikacji rozpoczynamy zawsze od wnikliwej analizy oczekiwań i potrzeb Klienta. Uwielbiamy tworzyć oprogramowanie dedykowane.

Outsourcing IT

Outsourcing specjalistów IT w skali mikro, oraz tworzenie kompletnych i pełnych zespołów ze specjalistami dobiernaymi pod Twoje potrzeby i konkretne wymagania.

Konsulting IT

Doradztwo IT. W trakcie kilku spotkań przyjrzymy się interesującym Cię aspektom i zaproponujemy najlepsze rozwiązania dla Twojego biznesu.

O NASZYM SOFTWARE HOUSE

DO IT GLOBAL SOFTWARE HOUSE

DO IT GLOBAL to firma programistyczna (software house) skupiająca pasjonatów tworzenia oprogramowania. Uwielbiamy rozwiązywać problemy i dostarczać naszym Klientom specjalistyczne oprogramowanie dedykowane np. systemy klasy ERP, aplikacje webowe, aplikacje mobilne, aplikacje windows. Tworzenie aplikacji jest naszą pasją, zwłaszcza opracowywanie i tworzenie oprogramowania na zamówienie Klienta, gdyż jest ono w pełni dopasowane do jego potrzeb.

Współpracujemy również ze specjalistami spoza naszej firmy, w oparciu o wzajemne umowy zawarte z innymi, zaprzyjaźnionymi podmiotami. Daje nam to dostęp do ekspertów w wielu technologiach i umożliwia wymianę cennych doświadczeń. Współpraca pozwala nam również na realizację większych projektów, zwiększa naszą mobilność, elastyczność i dostępność.

Firma programistyczna

Modele współpracy

Time & Material

Końcowy koszt usług programistycznych i projektowych wynika z ilości roboczogodzin specjalistów IT zaangażowanych przy projekcie i ustalonej stawki godzinowej. Ilość przepracowanych godzin jest na bieżąco raportowana i rozliczana na koniec miesiąca lub danego etapu projektu.

Fixed Price

Koszt za całość usług programistycznych i projektowych ustalany jest zanim projekt wystartuje i wymaga określenia szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej oraz harmonogramu prac – całości projektu lub konkretnego etapu projektu.

Miejsce wykonywania usługi

Off-Site

Oprogramowanie dedykowane wykonywane jest przez specjalistów IT zdalnie, z możliwością rozpoczęcia prac u Klienta.

On-Site

Oprogramowanie dedykowane wykonywane jest przez specjalistów IT w lokalizacji wskazanej przez Klienta np. w jego firmie.

Model mieszany

Część oprogramowania wykonywane jest w lokalizacji wskazanej przez Klienta, a część zdalnie.