Aplikacje windows

Home / aplikacje-windows.php

Aplikacje windows

Proces tworzenia nowej aplikacji windows rozpoczynamy od wnikliwej analizy oczekiwań i potrzeb Klienta. Istotna dla nas jest funkcjonalność, którą Klient chce posiadać i prostota korzystania z systemu przez użytkowników końcowych. Aplikacje windows używane są przede wszystkim tam, gdzie najważniejsza jest wydajność programu i pełna kontrola nad środowiskiem uruchomieniowym. Aplikacje windows mogą być małymi programami, jak również niezwykle rozbudowanymi i specjalistycznymi systemami. W przypadku aplikacji windows nie jesteśmy uzależnieni od przeglądarki internetowej: jej błędów, aktualizacji niosących nieprzewidziane zmiany czy różnic pomiędzy przeglądarkami w sposobie wyświetlania elementów.

Aplikacje windows to również wszelkiego typu serwisy uruchomione „w tle” systemu operacyjnego, a będące np. ważnym, bezpiecznym punktem dostępowym dla aplikacji mobilnych lub aplikacji www.

Aplikacje windows realizujemy głównie w formie WCF (Windows Communication Foundation), WSA (Windows Service Application), Desktop Application. Opieramy się o technologie: .NET C#/VB, SQL (MS SQL SERVER), LINQ.

Aplikacje windows