INFORMACJE PODSTAWOWE O PROGRAMIŚCIE C++

Kod programisty:
#1326.C++
Doświadczenie w programowaniu:
ponad 2 lata
Wykształcenie:
Wyższe

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE PROGRAMISTY C++

 • C++, C, C#, Java
 • OpenGL, OpenGL ES
 • GLSL
 • Shaders, SDL2, SFML, STL
 • Boost
 • OpenCV
 • Multithreading
 • Sockets
 • TCP
 • UDP
 • WiFi, bluetooth
 • Android API
 • AVR, ARM
 • GIT

DODATKOWE INFORMACJE O UMIEJĘTNOŚCIACH PROGRAMISTY C++

 • Zaawansowana znajomość C++, C
 • Średnio zaawansowana znajomość C #, Java (Android)
 • Znajomość współczesnych OpenGL, OpenGL ES i GLSL
 • Programowanie grafiki komputerowej
 • Programowanie systemów wbudowanych (AVR, ARM)
 • Przetwarzanie obrazu (OpenCV)
 • Wielowątkowość
 • Programowanie sieciowe
 • Znajomość wzorców projektowych, szablonów
 • Znajomość programowania obiektowego
 • Dobra znajomość matematyki stosowanej w programowaniu
 • Umiejętność pracy w zespole oraz z osobami nietechnicznymi
 • Automotywacja

PRZYKŁADOWE PROJEKTY, W KTÓRYCH PROGRAMISTA C++ BRAŁ UDZIAŁ

Rola specjalisty IT:

Programista C / C#

Opis projektu:
Stanowisko: Programista oprogramowania wbudowanego
Zadania specjalisty IT:
 • Zaprojektowana i stworzona aplikacja komputerowa w języku C # do symulacji i testowania komunikacji WiFi / RS485 / Radio z urządzeniami wbudowanymi
 • Duży wkład w rozwój urządzenia w zaawansowanym systemie wbudowanym
 • Wdrożony protokół komunikacyjny do zdalnego sterowania
 • Ulepszanie i debugowanie oprogramowania
 • Tworzenie dokumentacji technicznej oprogramowania
Czas trwania projektu:
2.5 roku
Używane technologie:
C, C#, RS485, NFC, FreeRTOS, GIT, timers, sockets, multithreading, COM ports, Windows Forms, UDP protocol

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Angielski:
Dobry