INFORMACJE PODSTAWOWE O PROGRAMIŚCIE .NET

Kod programisty:
#1264.NET
Doświadczenie w programowaniu:
ponad 10 lat
Wykształcenie:
Wyższe

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE PROGRAMISTY .NET

Języki programowania:
C#, SQL, JavaScript, SASS/LESS, XML, jQuery, HTML5, CSS3
Frameworki programistyczne:
.NET, ASP .NET MVC, ASP .NET Web Forms, Win Forms, Telerik Kendo, Bootstrap, Angular, Entity Framework, XPO, NHibernate, DevExpress
Metodologie:
SCRUM, Waterfall
IDE:
Visual Studio 2015 – 2017
Bazy danych:
PostgreSQL, MS SQL Server
Inne:
GIT, Mercurial, SVN, JIRA, Trello, RDLC Reports, DevExpress Reports

PRZYKŁADOWE PROJEKTY, W KTÓRYCH PROGRAMISTA .NET BRAŁ UDZIAŁ

Rola specjalisty IT:

Programista .NET

Opis projektu:
System do komunikacji
Zadania specjalisty IT:
 • Wdrażanie polityki prywatności haseł
 • Badania, projektowanie i rozwój nowych funkcji oprogramowania
 • Tworzenie zautomatyzowanych testów
 • Szacowanie złożoności i czasu poszczególnych zadań
 • Przeglądy kodów źródłowych (code review)
Czas trwania projektu:
18 miesięcy
Używane technologie:
VS 2017, C#, .NET Core 2, Angular, Entity Framework, ADO .NET, SQL Server, DevExtreme, Unit tests, Load tests, JIRA

Rola specjalisty IT:

Starszy Programista ASP .NET MVC

Opis projektu:
Platforma do sprzedaży kluczy seryjnych oraz dodatków do gier
Zadania specjalisty IT:
 • Wdrożenie zewnętrznego systemu wyszukiwania
 • Zaprogramowanie interfejsu API dla oprogramowania
 • Przeglądy kodów źródłowych (code review)
 • Optymalizacja wydajności aplikacji i zużycia pamięci
 • Projektowanie i rozwój nowych funkcji w oprogramowaniu
 • Tworzenie dokumentacji technicznej systemu
 • Tworzenie zautomatyzowanych testów
 • Naprawa zgłaszanych problemów w oprogramowaniu
Czas trwania projektu:
9 miesięcy
Używane technologie:
ASP .NET MVC, C#, KnockoutJS, Braintree, .NET Framework, Algolia, Entity Framework, Quartz.net, MS SQL

Rola specjalisty IT:

Programista .NET

Opis projektu:
Opracowanie modułu sprzedażowego
Zadania specjalisty IT:
 • Programowanie nowych funkcjonalności
 • Programowanie i implementacja połączenia z istniejącymi systemami (integracja aplikacji)
 • Wyszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych dla projektu
 • Przeglądy kodów źródłowych (code review)
 • Refaktoryzacja istniejącego i starszego kodu źródłowego
Czas trwania projektu:
10 miesięcy
Używane technologie:
VS 2015, C#, ASP .NET MVC, NHibernate, SQL Server, Transact SQL, JIRA, Telerik Kendo, jQuery, Mercurial

Rola specjalisty IT:

Programista .NET

Opis projektu:
System ERP/CRM
Zadania specjalisty IT:
 • Współtworzenie i rozwijanie modułu desktopowego i webowego systemu ERP/CRM
 • Programowanie po stronie back-end i front-end projektu
 • Programowanie nowych modułów w aplikacji desktop
 • Tworzenie interfesju użytkownika (UI)
 • Naprawa zgłaszanych przez klientów problemów i błędów w oprogramowaniu
 • Szacowanie złożoności i czasu poszczególnych zadań
 • Refaktoryzacja istniejącego i starszego kodu źródłowego
Czas trwania projektu:
ponad 6 lat
Używane technologie:
VS 2013, C#, ASP .NET MVC, DevExpress, Win Forms, HTML, JavaScript, jQuery, PL-SQL, XPO, SVN

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Angielski:
Pre-Intermediate