INFORMACJE PODSTAWOWE O PROGRAMIŚCIE .NET

Kod programisty:
#1272.NET
Doświadczenie w programowaniu:
ponad 4.5 roku
Wykształcenie:
Wyższe

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE PROGRAMISTY .NET

Języki programowania:
C#, HTML, CSS, XML
Frameworki programistyczne:
.NET Core 2+, ASP .NET MVC, ADO .NET, WCF, WinForms, Entity Framework, Bootstrap 4, Angular 6+
Metodologie:
SCRUM
IDE:
Visual Studio
Bazy danych:
MS SQL, SQLite, MS SQL Server 2012/2016, LINQ
Inne:
GIT, JIRA, Tests: functional, unit, PowerShell, PostSharp, NLog, NInject, Mock, Design pattern: Visitor, Microsoft Orchestrator, Runbook Designer, TFS

PRZYKŁADOWE PROJEKTY, W KTÓRYCH PROGRAMISTA .NET BRAŁ UDZIAŁ

Rola specjalisty IT:

Programista .NET

Opis projektu:
Aplikacja działająca na kolekcjach dużych zbiorów danych. Dane są również sprawdzane, łączone i przygotowywane do zaimportowania do bazy danych. Transfer danych odbywa się z MS Excel do bazy danych MS SQL Server
Zadania specjalisty IT:
 • Tworzenie oprogramowania
 • Naprawa błędów w oprogramowaniu
 • Wykonywanie testów oprogramowania
Czas trwania projektu:
Używane technologie:
C#, .NET, Microsoft SQL Server 2012/2016, NLog, NInject, Entity Framework, Design Pattern: Visitor

Rola specjalisty IT:

Programista .NET

Opis projektu:
Rozszerzenie systemu IT w celu wychwytywania i rejestrowania błędów oraz uruchamiania aplikacji (i jej poszczególnych metod) za pomocą programowania aspektowego (Aspect Oriented Programming). Rozwiązanie rejestruje dane w lokalnych plikach dziennika i centralnej bazie danych.
Zadania specjalisty IT:
 • Tworzenie oprogramowania
 • Naprawa błędów w oprogramowaniu
 • Wykonywanie testów oprogramowania
Czas trwania projektu:
Używane technologie:
C#, .NET, Microsoft SQL Server 2012/2016, NLog, NIject, PostSharp, Design Pattern: Builder

Rola specjalisty IT:

Programista .NET

Opis projektu:
Aplikacja WPF służąca do analizy solucji Visual Studio i generowania na jej podstawie raportu w formacie Microsoft Excel, zawierającego strukturę projektów, klas i metod
Zadania specjalisty IT:
 • Tworzenie oprogramowania
 • Naprawa błędów w oprogramowaniu
 • Wykonywanie testów oprogramowania
Czas trwania projektu:
Używane technologie:
C#, .NET

Rola specjalisty IT:

Programista .NET

Opis projektu:
Serwis WCF do synchronizacji danych pomiędzy systemem ERP i zewnętrzną bazą danych MS SQL Server
Zadania specjalisty IT:
 • Tworzenie oprogramowania
 • Naprawa błędów w oprogramowaniu
 • Wykonywanie testów oprogramowania
Czas trwania projektu:
Używane technologie:
C#, .NET, Microsoft SQL Server 2012/2016

Rola specjalisty IT:

Programista .NET

Opis projektu:
System IT do kontroli zadań (tasków). Zależnie od konfiguracji system wywołuje różne zadania uruchamiając procedury w bazie danych lub metody w WebService, tworząc procesy/aplikacje typu stand-alone
Zadania specjalisty IT:
 • Tworzenie oprogramowania
 • Naprawa błędów w oprogramowaniu
 • Wykonywanie testów oprogramowania
Czas trwania projektu:
Używane technologie:
C#, PowerShell, .NET, Microsoft SQL Server 2012/2016, Runbook Designer

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Angielski:
Zaawansowany (Advanced)