INFORMACJE PODSTAWOWE O PROGRAMIŚCIE .NET

Kod programisty:
#1428.NET
Doświadczenie w programowaniu:
ponad 21 lat
Wykształcenie:
Wyższe

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE PROGRAMISTY .NET

Języki programowania:
C#, Java 8, JavaScript, TypeScript, VB .NET, LINQ, HTML5, CSS3, jQuery, Bootstrap, XML/XSD/XSLT, SQL (PL/SQL, T-SQL)
Frameworki programistyczne:
ASP .NET MVC, WPF, WCF, Entity Framework, Spring, JPA/Hibernate, JSP/JSF, Angular 2+, Angular Material, Node.JS
Metodologie:
SCRUM
IDE:
Microsoft Visual Studio, Microsoft SQL Server Management Studio
Bazy danych:
Oracle, MySQL, MS SQL Server
Inne:
JBoss, Tomcat, WebLogic, Azure, Maven, GeoServer, GIS, LDAP, Active Directory, ATG Dynamo/Search/Commerce, jUnit, Mockito, Selenium, NUnit, AMG. Design Patterns, Agile, SOAP, TDD, Microservices, JIRA, Crystal Reports, Win XP/7/10, Linux

PRZYKŁADOWE PROJEKTY, W KTÓRYCH PROGRAMISTA .NET BRAŁ UDZIAŁ

Rola specjalisty IT:

Starszy Programista Full-Stack / Architekt IT

Opis projektu:
Opracowanie aplikacji internetowej do gromadzenia i przetwarzania danych za pośrednictwem sieci społecznościowych (jeden z projektów)
Zadania specjalisty IT:
 • Projektowanie i programowanie aplikacji internetowych
 • Programowanie Full-Stack na warstwie front-end oraz back-end
 • Projektowanie architektury bazy danych
 • Optymalizacja baz danych
 • Doradztwo w zakresie potrzeb biznesowych
 • Implementacja automatycznych testów jednostkowych aplikacji
 • Konfiguracja środowiska oprogramowania
 • Aktywna rola w zarządzaniu projektem i wyborze technologii odpowiednich dla projektu
Czas trwania projektu:
ponad 6 lat
Używane technologie:
Azure, SQL Server, Angular 2+, JavaScript, C#, GeoServer, Windows Services, Web Services, WCF/WPF, Microservices, Web API, Oracle, PL-SQL, External API, REST API, XML, JSON, HTML, CSS, NUnit, AMG, Selenium

Rola specjalisty IT:

Programista ASP .NET MVC

Opis projektu:
Projektowanie i programowanie aplikacji .NET
Zadania specjalisty IT:
 • Projektowanie i programowanie aplikacji
 • Dbanie o infrastrukturę IT
 • Doradztwo w zakresie potrzeb biznesowych
 • Konfiguracja środowiska oprogramowania
 • Wykonywanie testów aplikacji
 • Projektowanie architektury baz danych
 • Optymalizacja baz danych
 • Tworzenie dokumentacji systemów IT
Czas trwania projektu:
ponad 10 lat
Używane technologie:
C#, ASP .NET MVC, Entity Framework, JavaScript, HTML, CSS, Bootstrap, NUnit, AMG, Selenium

Rola specjalisty IT:

Programista

Opis projektu:
Zadania specjalisty IT:
 • Projektowanie i programowanie nowych funkcjonalności
 • Zarządzanie zespołem programistów
 • Aktywna rola w wyborze rozwiązań programistycznych i technologii
 • Doradztwo w zakresie potrzeb biznesowych
 • Codzienna konserwacja systemu IT oraz projektu
Czas trwania projektu:
8 lat
Używane technologie:
Java, ATG Dynamo, ATG Commerce, ATG Search, JBoss, SQL, PL-SQL, JavaScript, jQuery, Junit, Selenium, Mockito

Rola specjalisty IT:

Programista JAVA

Opis projektu:
System IT w technologii JAVA
Zadania specjalisty IT:
 • Projektowanie schematów aplikacji
 • Wdrażanie kodów źródłowych
 • Przeprowadzanie testów aplikacji oraz konfiguracja środowiska
 • Projektowanie architektury baz danych
 • Codzienna konserwacja aplikacji
Czas trwania projektu:
3 lata
Używane technologie:
Java, JSP, Oracle, WebLogic, HTML, CSS, JavaScript, JUnit

Rola specjalisty IT:

Programista C++

Opis projektu:
System IT w technologii C++
Zadania specjalisty IT:
 • Wykonanie projektu i zaprogramowanie złożonego systemu CRM
 • Projektowanie i programowanie różnych modułów do obsługi i wizualizacji danych
 • Projektowanie i programowanie modułów odpowiedzialnych za raportowanie sprzedaży i księgowość
Czas trwania projektu:
1 rok
Używane technologie:
C++, SQL, Visual C++, HTML, SingRay

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Angielski:
Poziom B