INFORMACJE PODSTAWOWE O PROGRAMIŚCIE .NET

Kod programisty:
#1433.NET
Doświadczenie w programowaniu:
ponad 18 lat
Wykształcenie:
Wyższe

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE PROGRAMISTY .NET

Języki programowania:
C/C++, PL/SQL, SQL, T-SQL, VB.NET, C#, Python, JavaScript, jQuery, Delphi
Frameworki programistyczne:
.NET, ASP .NET (Framework 1.1, 2.0, 3.5, 4.0), MVC, ADO.NET
Metodologie:
SCRUM
IDE:
Visual Studio .NET, Visual C++ (6.0), visual Studio 2012/2013/2015, SQL Server Management Studio, SQL Navigator 4.x/5.x, TOAD
Bazy danych:
MS SQL Server (SQL Server 2008 R2, 2012, 2014), MySQL, Oracle 8.x/9.x/10g/11g/12c
Inne:
Ajax, , KendoUI, HTML/HTML5/CSS, Bootstrap 3.x, SB2, MetroUI, Apache2, IIS 6/7/8, Linux (SuSE 10.x, RedHat), SunOS, MS Windows 2000/XP/2003 Server, GNUP c, GDB, Billing-/Clearing systems, ERP, CRM, LVS, Data-Warehouse, Interfaces: DLL, *.so (dlfunc), OCI, Ora FFI, WinAPI; Protocols: SQL*NET, HTPP/HTTPS, TCP/IP, FTP; Awk, Bash, Csh, Sed

PRZYKŁADOWE PROJEKTY, W KTÓRYCH PROGRAMISTA .NET BRAŁ UDZIAŁ

Rola specjalisty IT:

Programista .NET + JavaScript, Python

Opis projektu:
Wytwarzanie oprogramowania w technologii .NET, JavaScript, Python
Zadania specjalisty IT:
 • Praca w firmie dostarczającej oprogramowanie (sektor telekomunikacyjny / sprzedażowy / marketingowy)
 • Programowanie systemów rozliczeniowych (oprogramowanie do rozliczeń offline)
 • Budowa systemów CRM oraz opartych o Commision, a także tworzenie aplikacji webowych
 • Tworzenie rozwiązań programistycznych dla partnerów handlowych, w tym wsparcie dla logiki Data-Warehouse
 • Wdrożenie CWI (Common Web Interface) jako bramy internetowej dla wszystkich produktów hostowanych przez firmę. System IT został zaprogramowany przy użyciu technologii .NET
 • Rozwój i wsparcie dla Serwera Aplikacji
 • Opracowanie programistyczne nowej wersji podsystemu CWI
 • Wdrożenie skalowalnego i elastycznego Serwera Aplikacji opartego na Pythonie i zawierającego funkcjonalności SEO
Czas trwania projektu:
ponad 12 lat
Używane technologie:
C#, .NET, JavaScript, HTML, CSS, jQuery, jQuery UI, Python, Bootstrap, J2EE, JSP, Tomcat and others

Rola specjalisty IT:

Programista

Opis projektu:
Aplikacja WEB typu CRM
Zadania specjalisty IT:
 • Projektowanie i programowanie aplikacji web do zarządzania klientami hostowanymi w firmie (system CRM)
Czas trwania projektu:
ponad 9 lat
Używane technologie:
Tomcat 6, JMX, J2EE/JRE, Apache Maven, Hibernate, Stripes Framework 1.5.6, JSP/JPA, FOP XML Graphics, JavaScript, jQuery, HTML/CSS, Databases: Adabas D, PostgreSQL, Java EE, Eclipse

Rola specjalisty IT:

Programista ASP .NET

Opis projektu:
Tworzenie aplikacji bankowych do systemów wewnętrznych
Zadania specjalisty IT:
 • Opracowywanie i programowanie różnych systemów wewnętrznych
 • Projektowanie i wdrażanie aplikacji bankowych z wykorzystaniem najnowszych technologii Microsoft
 • Udział w programowaniu i rozwoju GBRT (narzędzie Global Bank Resilience)
Czas trwania projektu:
32 miesiące
Używane technologie:
ASP .NET, MVC 5.0, C#, C# 6.0, Visual Studio 2015, Web-Services, jQuery, JavaScript, SQL Server 2012/2014, LDAP, Impersonation, WebAPI

Rola specjalisty IT:

Programista ASP .NET MVC

Opis projektu:
Programista ASP .NET MVC
Zadania specjalisty IT:
 • Udział w programowaniu wewnętrznej aplikacji internetowej (aplikacji web)
 • Refaktoryzacja i dalszy rozwój systemu rezerwacji wykorzystywanego przez hostowane laboratoria
 • Wdrożenie i programowanie systemu od podstaw (system IT do obsługi przepływu zamówień, fakturowania i obiegu dokumentów)
Czas trwania projektu:
3 miesiące
Używane technologie:
ASP .NET MVC, HTML/CSS, JavaScript, jQuery, METRO UI, SQL Server 2012, IIS8, SAP

Rola specjalisty IT:

Programista .NET

Opis projektu:
System IT służący do rejestracji reklamacji klientów
Zadania specjalisty IT:
 • Zaprogramowanie zupełnie nowej aplikacji służącej do rejestracji reklamacji klientów
 • Aplikacja ma być używana przez prawie wszystkich pracowników i wspierać zarówno klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych
 • Obsługa zadań migracji między starą wersją systemu a nową. Kroki migracji zostały również wykonane przy użyciu skryptów SQL (T-SQL)
Czas trwania projektu:
6 miesięcy
Używane technologie:
MS .NET, ASP .NET MVC 4.0, 4.5, MVVM, ASPX, Entity Framework, HTML5/HTML/CSS, jQuery, JavaScript, Quartz.NET, WCF, ServiceStack, Bootstrap 3.0, Databases: MS SQL Server 2005/2008 R2, SQL, T-SQL, Reports: SSAS, Reporting Services, Administration: Windows Server 2008 R2, MS SQl Server 2008 R2, IIS 6/7, SSO WIF, ADFS

Rola specjalisty IT:

Programista

Opis projektu:
Analiza i wdrożenie Atlassian JIRA System
Zadania specjalisty IT:
 • Analiza i wdrożenie Atlassian JIRA System, wykorzystywanego do zarządzania projektami związanymi z firmą, w tym zarządzania użytkownikami i zmianami
 • System został wdrożony z uwagi na nowe wymagania ITIL v.3
Czas trwania projektu:
6 miesięcy
Używane technologie:
Linux OpenSuse, Tomcat 6, J2EE, JDK/JRE, Databases: MySQL (InnoDB), Oracle 10g, Oracle XE, IBM RPM (Migration to Oracle XE), LDAP (Authentication), SSO with JIRA, Attlasian JIRA 5.0 (Plugins: Gantt-Chart, Greenhoper, Tempo, Minya)

Rola specjalisty IT:

Programista SQL, Python, Unix

Opis projektu:
Programista
Zadania specjalisty IT:
 • Programowanie baz danych Oracle
 • Wsparcie klienta
 • Programowanie i wdrożenie systemu opartego na prowizjach dla kontrahentów obsługiwanych przez firmę
 • Programowanie wewnętrznych Web Serwisów (SOAP) działających z J2EE
 • Wkład w programowanie i rozwój wewnętrznego systemu CRM opartego na J2EE, Tomcat7, JSP
 • Zaprojektowanie i wdrożenie wewnętrznej aplikacji służącej do zarządzania projektami firmy, w tym obsługa dziennika zmian projektu / obsługa cofania za pomocą narzędzia Oracle APEX
 • Wdrożenie narzędzia ETL do automatycznego przetwarzania danych z wykorzystaniem bazy danych CouchDB. Narzędzie zostało napisane w C i udostępniło użytkownikowi elastyczny interfejs konfiguracyjny. Obsługa dynamicznego ogólnego interfejsu DataType
 • Wdrażanie wielu bibliotek wewnętrznych i aplikacji niskiego poziomu za pomocą Python, np. została stworzona biblioteka do interakcji z Apache SOLR (SEO). Komunikacja odbyła się przy użyciu formatów wymiany danych JSON / JSON-RPC
Czas trwania projektu:
2.5 roku
Używane technologie:
SQL Server 2008 R2, Oracle 10g/11g administration, SQL optimization, SQL, PLSQL, dynamic views, BULK features, Native libraries, Other: Python 2.6/2.7.2, bpython, jython, Unix Shell, BASH, SOAP, JSON RPC 2.0, XML, Apache SOLR, SQO Concepts, Cloud, NoSQL, databases: CouchDB, AS: Nginx, Apache

Rola specjalisty IT:

Programista .NET

Opis projektu:
Oprogramowanie do automatycznego generowania schematów blokowych Visio (VSD) w oparciu o wewnętrzne dane firmy (XLS)
Zadania specjalisty IT:
 • Analiza i wdrożenie aplikacji służącej do automatycznego generowania schematów blokowych Visio (VSD) w oparciu o wewnętrzne dane firmy (XLS). To oprogramowanie zostało opracowane na podstawie VB.NET i COM
Czas trwania projektu:
1 miesiąc
Używane technologie:
.NET, ASP .NET 2.0, VB.NET, VBS, Excel/Excel Macros, Visio API, COM Objects

Rola specjalisty IT:

Programista ASP .NET

Opis projektu:
Projekt i implementacja Web Serwisu
Zadania specjalisty IT:
 • Zaprojektowanie i zaprogramowanie Web Serwisu
 • Analiza i przygotowanie fazy migracji w kontekście nowo wdrożonego systemu Data-Warehouse.
Czas trwania projektu:
4 miesiące
Używane technologie:
MS .NET, ASP .NET 2.0/3.5, Web Services, WebMethod, WCF, Online shop Businell Logic, Asynchronous processing, SQL, TSQL, Databases: MS SQL Server 2008 R2, DWH, Business Intelligence, DTS

Rola specjalisty IT:

Programista

Opis projektu:
Opracowanie i administrowanie środowiskiem bazy danych klientów
Zadania specjalisty IT:
 • Opracowanie i administrowanie środowiskiem bazy danych klientów
Czas trwania projektu:
5 miesięcy
Używane technologie:
Oracle 10g, DBA, RMAN, Database schema management, SQL scripts, SQL/PLSQL, Archiving (ETL), Datapump, imp/exp, dynamic views, optimization & configuration, consultancy support

Rola specjalisty IT:

Programista SQL / Programista

Opis projektu:
System IT do zarządzania kartami SIM
Zadania specjalisty IT:
 • Wdrożenie abstrakcyjnego interfejsu wykorzystywanego do udostępniania i zarządzania tak zwanymi kartami SIM, które były własnością Branched-Retailers
 • Zarządzanie produktem i relacją z klientem
 • Wspieranie klienta jako specjalisty ds. Fakturowania
Czas trwania projektu:
11 miesięcy
Używane technologie:
Oracle 10g/11g, SQL/PLSQL, Pipelined Functions, Scripts, Design & Programming, Provisioning on (IN-Alcatel), SIM-Cards Concepts, MVNE/MVNO Business Logic Programming, Other: Tytan Billing Systems (BSS)

Rola specjalisty IT:

Programista SQL

Opis projektu:
Systemy IT służące do rozliczeń
Zadania specjalisty IT:
 • Programowanie baz danych i systemu rozliczeń
 • Zarządzanie projektem
 • Zaprojektowanie, zaprogramowanie oraz wdrożenie systemu rozliczeniowego (rozliczanie offline) jako modułu uzupełniającego do istniejącego systemu rozliczeniowego
 • Zaprojektowanie, zaprogramowanie oraz wdrożenie OBM (rozliczanie offline) i CCM (moduł kontroli kredytowej) stanowiących część wykrywania oszustw
 • Wkład w implementację oraz wdrożenie systemu billingowego
 • Administracja serwerami zaplecza z systemem BSS
Czas trwania projektu:
2 lata
Używane technologie:
Oracle 91/10g, SQL/PLSQL, Unix Shell, BASH, Scripts, Offline Billing (Revenue Sharing)

Rola specjalisty IT:

Programista SQL / Programista

Opis projektu:
Zadania specjalisty IT:
 • Programowanie systemów rozliczeniowych
 • Projektowanie i programowanie baz danych
 • Zarządzanie projektami programistycznymi
 • Programowanie oraz wsparcie klienta systemu billingowego
 • Zadania badawczo-rozwojowe (R&D)
 • Zaprogramowanie i wdrożenie rozliczeń offline
Czas trwania projektu:
5.5 roku
Używane technologie:
Oracle 8/9i/10g, SQL/PLSQL, DBA, C/C++, OCI, Oracle Forms (5.0/6.0) Reports, FMX/FMB, Oracle Application Server

Rola specjalisty IT:

Programista ASP .NET

Opis projektu:
System CRM oparty o technologię WEB
Zadania specjalisty IT:
 • Zaprogramowanie i implementacja portalu opartego o WEB (system CRM)
Czas trwania projektu:
Używane technologie:
.NET, ASP.NET, ASPX, Web Forms, ADO .NET, VB.NET, data exchange with SAP system (ABAP interfaces), databases: MS SQL Server 2005 R2, SQL/TSQL, procedures, scripts, other: jQuery, JavaScript, HTML/CSS

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

Angielski:
Płynny (Fluent)
Niemiecki:
Płynny (Fluent)