.NET developer

.NET developer wczoraj i dziś – jak zmieniają się technologie Microsoftu?

Platforma programistyczna .NET jest pakietem narzędzi powstającym od późnych lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Microsoft. Możliwości, jakie daje tworzenie aplikacji w .NET, stale się zwiększają. Z rozwiązań typowo systemowych dla Windows framework na przestrzeni ostatnich lat zamienił się w międzyplatformowe rozwiązanie. Pozwala ono tworzyć oprogramowanie dedykowane na różne systemy. Tym samym praca jako .NET developer na przestrzeni lat uległa wielu zmianom. Obecnie definicja programista .NET jest nieścisła, gdyż środowisko wspiera ponad 40 często dosyć różnych języków programowania.

Czym jest praca jako .NET developer?

Choć szukanie pracy jako .NET developer wymaga zwykle sprecyzowania, jakie środowisko i języki są znane, można wśród wszystkich osób pracujących na takim stanowisku wyróżnić wiele cech wspólnych. Oczywistymi są znajomość frameworku .NET i jego możliwości, w szczególności zagadnień wykorzystywanych w pracy w danym software house. Jeżeli tworzenie aplikacji obejmuje głównie wersje desktopowe, przydaje się szczegółowa znajomość specyfiki platformy, na którą są tworzone. Oprócz tego programista .NET zwykle powinien znać zasady operacji na bazach danych, podstawy pracy jako programista SQL. W przypadku pracy mającej obejmować aplikacje internetowe nie bez znaczenia jest również świadomość zasad działania technologii webowych, takich jakimi posługuje się programista JavaScript, HTML5 czy CSS3.

Początki platformy .NET – developer aplikacji Windows

Zanim framework .NET został ustandaryzowany, otwarty i rozrósł się na wiele języków i platform, .NET developer mógł być utożsamiany przez wielu z osobą pracującą jako programista C# elementów systemu Windows. Przeczytaj więcej w artykule Programista C# w środowisku Windows. Początki środowiska uruchomieniowego i bibliotek .NET mimo pierwotnych założeń właściwie uniemożliwiały lub czyniły niezwykle trudnym tworzenie aplikacji dla systemów innych niż Windows. Dlatego też programista NET do dzisiaj jest uznawany głównie za “specjalistę od okienek” przez osoby niemające głębszej lub aktualnej wiedzy. Tak naprawdę skuteczne i wydajne tworzenie aplikacji na Androida, Linuxa, MacOS czy aplikacje webowe jest możliwe dopiero od kilku lat. Microsoft otwierając swoje technologie, skutecznie wpłynął na zwiększenie ich popularności oraz zastosowań.

.NET developer i oprogramowanie dedykowane

Niemal każda firma programistyczna pracuje nad różnymi projektami. Należy do nich również oprogramowanie na zamówienie. Systemy, aplikacje czy moduły dedykowane do specyficznych rozwiązań mogą również powstawać z powodzeniem podczas pracy, jaką wykonuje .NET developer. Wiele profesjonalnych software house wykorzystuje obecnie ten framework ze względu na bogate biblioteki i funkcjonalności trudno dostępne w innych technologiach. Chcesz wiedzieć, dlaczego oprogramowanie dedykowane jest tak ważne? Więcej o możliwych rozwiązaniach znajdziesz w artykule Oprogramowanie dedykowane a systemy pudełkowe. Dzięki wykorzystaniu możliwości .NET, projektowanie aplikacji, ich kodowanie oraz wdrażanie jest stosunkowo szybkie, a możliwości bardzo szerokie.